Paras strategia on keskinkertainen (4.12.2017)

Väärä puoli?

Vanha totuus on että kun yritysjohdolta menee puoli vuotta kehittää loistava strategia, niin toteuttavalta portaalta – siis keskijohdolta ja työntekijöiltä – menee noin puoli tuntia aikaa ymmärtää se väärin. Kannattaa siis johdonkin miettiä kumpaan vaiheeseen panostaa, suunnitteluun vai viestintään.

Lukuisissa liikkeenjohdon tutkimuksissa on todettu se, minkä keskiverto maalaisjärjellä jo ymmärtää. Siis että sellainen yhtiö menestyy paremmin jonka strategia toteutuu kuin sellainen jonka strategia ei toteudu. Paha tilanne on niissäkin yhtiöissä joissa vaikeasti hahmotettava ja kunnianhimoinen strategia toteutuu vain osin, silloin organisaation sisäiset jännitteet tyypillisesti kasvaa ja johtaminen vaikeutuu.

 

Liikaa bling blingiä ja WIIFM hämärtyy…  (WIIFM = What’s In It For Me?)

Mitä vikaa on maailman arvostetuimpien konsulttitalojen synnyttämissä strategioissa? Kokemukseni mukaan se, että useiden oman organisaation avainhenkilöiden pitäisi olla saman tasoisia yliopistopriimuksia ja 2 promillen huippukastiin kuuluvia älykköjä joita rekrytään näihin McKinseyBoozeAllenBostonConsulting-yhtiöihin. Tuon tasoista henkistä pääomaa edellytetään kyseisten ylivoimaisten strategioiden toteuttamiseen. Jotain monimutkaisuudesta kertoo sekin että eräällä suomalaisella yhtiöllä on (tai OLI) 186-kohtainen tasapainotettu mittaristo (=BSC) kuvaamaan strategian toteutumista.

 

Strategia on valintoja

Ei pidä kuitenkaan sekoittaa keskinkertaista ja huonoa strategiaa keskenään. Huono strategia tässä yhteydessä tarkoittaa vääriä valintoja tai epäjohdonmukaisuutta, sellaisella pelikirjalla harvoin menestyy. Keskinkertainen strategia on yksinkertainen ja se sisältää oikeita valintoja.

Strategian pitää olla siis yksinkertainen tai muotoiltu niin, että se on helppo ymmärtää. Ehkä yhtenä strategian toteutumisen testinä voisi pitää sitä että kysyy henkilökunnalta tietävätkö nämä miten heidän pitää muuttaa omaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan uuden strategian toteutumiseksi! Jos henkilöstö ei tiedä tai jos enemmistö ei tiedä niin on todennäköistä että strategia ei joko tuo mitään uutta tai sitä ei ole sisäistetty – sisäistäminen edellyttää että asiasta on kuultu ja se on ymmärretty.

BadAssBoss

Takaisin